Excellent Pools

IZGRADNJA BAZENA

Nakon kreiranja idejnog rešenja bazena, u skladu sa arhitetkonskim nacrtom i projetkom, kreće izgradnja po principu ključ u ruke ili u koordinacija sa već angažovanim izvođačima radova. Uz pravi odabir građevinskih i izolacionih materijala, kao i bazenske tehnike i opreme za adekvatno korišćenje, Excellent Pools u saradnji sa svojim timom saradnika izdaje atest kao garanciju kvaliteta, čime se posao izgradnje završava a vaše uživanje počinje!

Stručna tehnička podrška prilikom izgradnje

Odabir adekvatnih materijala u skladu sa projektom

Atest kvaliteta i garancija od strane proizvođača

Širok asortiman osnovne i prateće opreme

IZGRADNJA BAZENA

Izgradnja bazena u skladu sa projektom uz izdavanje atesta kao garancija kvaliteta.

IZVOĐENJE RADOVA I IZDAVANJE ATESTA

Kreiranje idejnog rešenja podrazumeva određivanje lokacije, namenu i tip bazena, okvirni budžet i osnovnu i prateću opremu za pravil rad i upotrebu bazena. Ukoliko je u pitanju nov objekat ili projetak koji zahteva detaljan arhitektonski nacrt i upotrebnu dozvolu, potrebno je projetak bazena uskladiti sa osnovnim idejnim rešenjem kako bi sama konstrukcija bazena, instalacije i samo izvođenje radova teklo po planu. Ukoliko je u pitanju induvidualni projekat bazena, Excellent Pools nudi mogućnost izvođena kompletnih radova po principu ključ u ruke.

Nakon detaljne analize terena, kreće planiranje građevinskih materijala kao što su tip betona i vrsta hidro i termo izolacije u skladu sa podlogom, zidarski, keramički i električni radovi na izgradnju i dekoraciji finalnog proizvoda. Tokom čitavog procesa izgradnje, a naročito prilikom instalacije bazenske tehnike, Excellent Pools ima punu podršku proizvođača opreme i tehnike Astral Pool koji nadgledaju radove, daje sugestije i na kraju izdaje atest kao garanciju kvaliteta. Pored proizvođača opreme tu su i labaratorija Aqua Crystal i Mašinski Fakultet koji takođe pružaju svu potrebnu podršku u cilju ispravnosti vode i kvalitetu kompletnih konstrukcijiskih elemenata.

BAZENSKA OPREMA I TEHNIKA

Filteri za prečišćavanje vode visokog kvaliteta u zavisnosti od namene napravljeni od polipropilena, polietilana ili fiberglasa sa odličnim filtracionim karakteristikama.

Pumpe za cirkulaciju vode u bazenu koje rade po princupu manuelne ili automatske kontrole. Frekventni modulatori služe za regulaciju brzine protoka vode kroz filtracioni uređaj i time rasterećuje pumpu, produžavaju njen životni vek uz ekonomičnu potrošnju električne energije.

Oprema za grejanje podrazumeva toplotne pumpe, toplotni izmjenjivači, programatori, sušači vazduha. Temperatura vode i vazduha je najbitniji element za pravilno korišćenje bezena. Pravilan odabir uredjaja daje izuzetne rezultate uz ekonomičnu potrošnju energije.

Pored osnovih tu su i dodatni uređaji i tehnika kao što su oprema za čišćenje, četke, mrežice, podvodni usisivači i automatizovani roboti, povodno ostveljenje, plutajući termometri, dozatori, UV lampe, automatsko hemijsko održavanje vode, uređaji za hidrolizu, hidromasažeri i džetovi za plivanje u mestu, prekrivači u letnjem i zimskom periodu izrađeni od kvalitetnog materijala, spoljni i unutrašnji uševi, merdevine, vodopadi, vodene zavese itd.